Kapselointi

Kapselointi

Maaperästä nousevat yhdisteet ja kosteus rasittavat rakenteita ja sisäilmaa. Rakennuksen liikkuminen ”eläminen” aineuttaa halkeamia ja sitä kautta vuoto kohtia rakenteisiin. Sisäilmaan päästessään haitta-aineet aiheuttavat hajuja , ärsytystä silmiin, iholle ja hengitysteille. Pitkä altistuminen aiheuttaa väistämättä pysyviä vaurioita rakennukselle ja sitä kautta ihmisille. Vocyhdisteitä on satoja ja jo yksittäinen yhdiste voi olla haitallinen. VOC- ja PAH-yhdisteiden pitoisuuksiin vaikuttaa rakennuksen ikä, materiaalit, rakennus tekniset ratkaisut ,lämpötila ja kosteus. Lumelli käyttää kapseloinnissa sertifioituja ja kapselointiin hyväksyttyjä tuotteita.

Työvaiheisiin käytetään sertifioituja ja laajasti tutkittuja tiivistysjärjestelmiä.

Erilaisia haitta-aineita

VOC-yhdisteet

VOC-yhdisteet eli haihtuvat kaasuja jotka haihtuvat. Voc-yhdisteiden yhteisvaikutusten epäillään aiheuttavan terveyshaittoja.

PAH-yhdisteet

PAH-yhdisteiden on todettu olevan karsinogeenisia eli syöpää aiheuttavia.

Radon

Maaperässä oleva radon on radioaktiivinen kaasu joka on haluton mauton ja väritön ja sen säteilyannokset ovat maailman korkeimpia Suomessa. Sisäilman radon pitoisuudet on hyvä tarkastaa säännöllisesti. Mittauksia tekee useat eri toimijat. Mittauksen voi suorittaa myös itse Säteilyturvakeskuksen (STUK) kautta saatavilla mittauslaitteilla. Radon aiheuttaa Suomessa vuosittain 200-300 keuhkosyöpätapausta. Radonin haittavaikutuksia voidaan estää kapseloimalla eli tukkimalla radonin pääsyn huonetilaan. 

Kreosiitti

Kreosiittia on käytetty vesieristeenä Suomessa 50-luvun lopulle saakka betonissa, puussa ja suojaputkien eristeenä. Kreosiitti ja sen yhdisteet ovat terveydelle haitallisia ja niiden pääsy huoneilmaan tulee estää.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous

Image
Ukkolantie 8B
80100 Joensuu

Laskutustiedot
Image