Haitta-ainekapselointi ja tiivistyskorjaus

Maaperästä nousevat yhdisteet ja kosteus rasittavat rakenteita ja sisäilmaa. Betonin kuivuminen sekä rakenteiden eläminen aiheuttavat vuotoreittejä rakenteisiin. Sisäilmaan kulkeutuvat materiaalikuidut ja haitalliset aineet aiheuttavat hajuhaittaa, ärsytystä silmille sekä iholle ja hengitysteille. Pitkä altistuminen aiheuttaa väistämättä pysyviä vaurioita rakennukselle ja sitä kautta ihmisille. 

Ilma- ja lämpövuotojen tiivistys

Rakennuksen sisälle tulevia ilmavuotoja korjataan tiivistämällä. Tiivistäminen estää tehokkaasti haitallisten ilmavuotojen pääsyn sisäilmaan. Vaurioituneet rakenneosat ja niiden epäpuhtaudet eivät kuulu sisäilmaan jota hengitämme. Tyypillisiä vuotokohtia ovat lattian ja seinän välinen liitos, läpiviennit yläpohjaan tai lattiasta sisälle.

Kohteissa joissa on useampi kerros, putkiläpiviennit muodostavat hormiston asunnosta toiseen levittäen hajuja ja muita epäpuhtauksia ilman liikkeen mukana. Usein ikkunan ja ovien karmit ovat myös tyypillisiä vuotokohtia. Rivi-ja kerrostaloissa hajujen leviäminen asunnosta toiseen pystytään estämään tiivistämällä. Tiivistäminen estää myös äänien kulkeutumista ja parantaa lämpö- sekä energiatehokkuutta.

Kapselointi

Kapselointi eroaa ilmavuotojen tiivistämisestä merkittävästi, sillä sen tarkoitus on eristää haittalähde sisäilmasta. Nykyisin tuotteet ja menetelmät ovat laadukkaita ja luotettavia. Parhaimmallakaan menetelmällä ja tuotteella ei saavuteta laadukasta lopputulosta, mikäli itse työ suoritetaan huolimattomasti tai ilman koulutusta. Osalla henkilöstöstämme on Eurofins Expert Services myöntämä Rakenteiden Tiivistäjä -henkilösertifikaatti, joka ohjaa toimintaamme tiivistämisen sekä kapseloinnin osalta.

Lumelli Oy käyttää kapseloinnissa sertifioituja ja kapselointiin hyväksyttyjä tuotteita.

Erilaisia haitta-aineita

VOC-yhdisteitä on satoja ja jo yksittäinen yhdiste voi olla haitallinen. VOC- ja PAH-yhdisteiden pitoisuuksiin vaikuttaa rakennuksen ikä, materiaalit, rakennustekniset ratkaisut, lämpötila sekä kosteus. 

VOC-yhdisteet

VOC-yhdisteet eli haihtuvat kaasuja jotka haihtuvat. Voc-yhdisteiden yhteisvaikutusten epäillään aiheuttavan terveyshaittoja.

PAH-yhdisteet

PAH-yhdisteiden on todettu olevan karsinogeenisia eli syöpää aiheuttavia.

Radon

Maaperässä oleva radon on radioaktiivinen kaasu joka on haluton mauton ja väritön ja sen säteilyannokset ovat maailman korkeimpia Suomessa. Sisäilman radon pitoisuudet on hyvä tarkastaa säännöllisesti. Mittauksia tekee useat eri toimijat. Mittauksen voi suorittaa myös itse Säteilyturvakeskuksen (STUK) kautta saatavilla mittauslaitteilla. Radon aiheuttaa Suomessa vuosittain 200-300 keuhkosyöpätapausta. Radonin haittavaikutuksia voidaan estää kapseloimalla eli tukkimalla radonin pääsyn huonetilaan. 

Kreosiitti

Kreosiittia on käytetty vesieristeenä Suomessa 1950-luvun lopulle saakka betonissa, puussa ja suojaputkien eristeenä. Kreosiitti ja sen yhdisteet ovat terveydelle haitallisia ja niiden pääsy huoneilmaan tulee estää.

Tuotetoimittajat: 

TKR- tuotteet ovat kotimaisia, laajasti testattuja, luonnonöljypohjaisia tuotteita, joita on käytetty 1980-luvulta saakka.

Betton Oy:n maahantuoma Uzin -kapselointijärjestelmä on Suomen ensimmäinen hyväksytty järjestelmä nousevaa kosteutta ja haitta-aineita vastaan. 

Käytössämme on lisäksi useita muita, kuten MasterSeal P 770 ja MasterProtect255 haitta-aineiden kapselointijärjestelmät.

Toteutamme urakoita myös muilla, suunnitelmiin merkityillä tuotteilla huolellisesti ohjeita sekä suunnitelmia noudattaen.

Onnistuneen tiivistyksen takaa hyvä suunnitelma ja tarvittavat mittaukset. Käytämme haitta-aine- sekä ilmavuotokorjauksissa sertifioituja ja hyväksyttyjä tuotteita. Asentajamme ovat saaneet koulutuksen haitta-aineiden hallintaan.

Lisätietoja sisäilman laadun selvittämiseksi löytyy sisäilmayhdistyksen sivuilta.

https://www.allergia.fi/
https://www.sisailmayhdistys.fi/

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous

 

 

Image

Pamilonkatu 7
80100 Joensuu

Virranniementie 14
70420 Kuopio

 


Laskutustiedot

Image
Image
Image