Sisäilmaremontit ja haitta-aineiden kapselointi

Toteutamme sisäilmaan liittyviä korjaus- ja tiivistystöitä laajamittaisesti. Laadukasta tekemistä tukemaan olemme suorittaneet Eurofins Expert Services Oy:n myöntämän rakenteiden tiivistäjän henkilösertikaatin.

Tyypilliset ongelmat sisäilmassa aiheutuvat hallitsemattomista ilmavuodoista, joiden mukana epäpuhtauksia pääsee kulkemaan sisäilmaan rakenteiden lävitse. Korjaustoimenpiteet ovat yleensä melko yksinkertaisia ja edullisia, mutta tarkkuutta vaativia. Korjaustöitä suorittaessa voimme lisätä esimerkiksi ilmanvaihtolaitteita, joilla sisäilma saadaan vaihdettua hallitusti.

Joissakin tapauksissa rakenteissa piilee haitallisia aineita, jotka vaativat asiantuntevaa osaamista mahdollisten kapseloivien korjaustoimenpiteiden määrittämiseksi. Luotamme tutkimuksissa sekä korjaustyösuunnitelmissa alan ehdottoman kärkiosaajan, Tekpro Oy:n osaamiseen.

Laadukkaat, tutkitut tiivistys- ja kapselointituotteet sekä dokumentoidut työvaihteet kuuluvat luonnollisesti kokonaisuuteemme.