Voimalaitokset, vesihuolto ja teollisuus

Palvelumme voimalaitoksille, vesihuollolle sekä teollisuuden toimijoille.


Teemme monipuolisesti korjaus- ja muutostöitä etenkin voimalaitosten ja vesihuollon rakenteiden parissa. Olemme toteuttaneet esimerkiksi vesitornien ja muiden juomavesialtaiden betonirakenteiden korjauksia ja pinnoituksia. Osaamiseemme sisältyvät myös jätevesialtaiden ja jätevesikaivojen korjaukset, injektoinnit sekä pinnoitukset.

TERÄSRAKENTEET

  • valmistus, asennukset ja korjaukset
  • hiekkapuhallus, maalaus ja pinnoitustyöt

TIILI- JA BETONIRAKENTEET

  • pinnoitukset
  • injektointityöt 
  • valut ja purkutyöt
  • vesivuotojen paikkaukset sekä juotosbetonityöt

PALOKATKOT

  • asennukset
  • dokumentointi

VARAVOIMAKONEET

  • toimitus, käyttöönotto, huolto